Andělské zvonění

Obchodní podmínky obchodní společnosti Pirate czech s.r.o

se sídlem Soběraz 46 , 507 13 Železnice, Česká republika, IČ: 015 71 851

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Práva z vadného plnění
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 11. Doručování
 12. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Nahoru

2. Uživatelský účet

Nahoru

3. Uzavření kupní smlouvy

Nahoru

4. Cena zboží a platební podmínky

Nahoru

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Nahoru

6. Přeprava a dodání zboží

Nahoru

7. Práva z vadného plnění

Nahoru

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Nahoru

9. Ochrana osobních údajů

Nahoru

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Nahoru

11. Doručování

Nahoru  

12. Závěrečná ustanovení

V Praze dne 1.1. 2021

Nahoru

Příloha č.1 – Odstoupení od smlouvy

Kupující: Jméno a příjmení
Adresa:
Telefon:

Prodávající: Pirate czech s.r.o. Soběraz 46 , 507 13 IČ: 01571851
V ................. dne .................

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení, dne ........... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.andelske-zvoneni.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl nákup Zvonícího stromku. Tuto zakázku jsem převzala dne ............ Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Zvonící stromek vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................. Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ..................., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

.............................................. (vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie kupního dokladu

Nahoru

Doprava a platba

Způsoby platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby.

V případě objednávky na stránkách andelske-zvoneni.cz

- při převzetí zboží kurýrní společnosti PPL (dobírka) hotově nebo platební kartou
- hotově nebo platební kartou v případě osobního odběru obchodech Pralinka pirate czech s.r.o, Tyršova 237, Jičín, Výdejní místo Husova 127, Jičín

Způsoby dopravy

Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Způsoby a ceny dopravy jsou následující:

Osobní vyzvednutí zdarma v obchode Pralinka pirate czech s.r.o, Tyršova 237, Jičín, výdejni místo HUsova 127, Jičín

Dodání kurýrní společností PPL za cenu 145,- kc v rámci České republiky.

Dodání kurýrní společností PPL za cenu 145,- kc Kč v rámci Slovenska.

Při objednávce do 12:00 pracovního dne expedujeme zboží zpravidla následující pracovní den (s výjimkou objednávky s platbou bankovním převodem). Délka a podmínky dopravy se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů. Na území ČR je zboží je zboží zpravidla doručeno následující pracovní den po odeslání.

Spotřebitel může provést storno objednávky max do 24h. Pokud storno objednaného zboží nebude učiněno a bude již expedováno a dojde k tomu, že zásilka nebude z nějakého důvodu převzata a bude vrácena zpět prodejci, kdy bude chyba na straně spotřebitele, může náklady spojené s dopravou a balném ve výši 145,- včetně manipulačních poplatků ve výši 2000,- uplatňovat na kupujícím.

Nahoru

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Piraze czech s.r.o , Soberaz 46 , 507 13 Ičo:01571851 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Soběraz 46, 507 13 Železnice
Email: zvoneni@piratescuba.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

2. Účelem zpracování osobních údajů je

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 03.01.2021

Nahoru

PIRATE CZECH, s.r.o.
Soběraz 46, 507 13, Železnice
Tel.: +420 774 611 672
E-mail: info@piratescuba.cz
IČ: 01571851
DIČ: CZ01571851
Copyright © 2011–2024  |  www.andelske-zvoneni.cz